Vikingeskib

Da vikingekongen i Roskilde Domkirke mistede sin mor
DNA-analyse af Svend Estridsen
 

 

Mordet på Knud den Hellige i Odense
Se også undersøgelse af:
Knud den HelligeVikingeskibe

Svend Estridsen
Svend Estridsens kranie, som nu er tilbage i Roskilde Domkirke.
Foto: Retsmedicinsk Instituit, Københavns Univervisitet

Over 900 år efter afslører en retsmedicinsk undersøgelse, at Svend Estridsen ikke blev begravet ved siden af sin mor. Meget tyder på, at kvinden er hans svigerdatter. Men hvor er oldefar Harald?

Ingen dansk kirke rummer så mange kongegrave som Roskilde Domkirke. Det er dog kun de færreste, som stammer fra vikingetiden. Skal man stole på gravskrifterne, er dog både Harald Blåtand og hans oldebarn Svend Estridsen begravet her. De to kongers grave befinder sig i to af de fire bærende søjler bag kirkens alter.

I mange år troede man, at Svend Estridsens mor, Estrid, var begravet i en tredje af søjlerne, men en ny DNA-undersøgelse viser, at hun ikke er hans mor. Meget tyder på, at det i stedet er hans svigerdatter, som er begravet overfor ham.

Harald Blåtands grav
Billedet af Harald Blåtand på hans grav i Roskilde Domkirke. Faktisk aner man ikke, hvor han er.

Retsmedicinsk Institut på Københavns Universitet undersøgte i 2003 både knogler og tænder fra Svends og kvindens grav. Undersøgelserne bekræfter, at det sandsynligvis er vikingekongen Svend Estridsen, som er begravet i kirken. Ifølge de historiske kilder skulle han i 1074 være død i en alder af ca. 55 år, og det passer godt med det skelet, som ligger i graven.

Kvinden er for ung
Som hans efternavn viser, var Svend Estridsen søn af Estrid. Hun var Svend Tveskægs datter og søster til Knud den Store, og hun sørgede for at bygge en stenkirke i Roskilde som erstatning for den kirke hendes farfar, Harald Blåtand, havde bygget i træ.

Der var derfor gode grunde til at tro, at det var hende, som lå i graven overfor sin søn Svend, og det passede fint med gravskriften, hvor der står: “Margrethe også kaldet Estrid”

De nye DNA-undersøgelser viser imidlertid, at hun ikke er hans mor. Desuden stammer skelettet og tænderne fra en forholdsvis ung kvinde, og det passer slet ikke med, at Svend Estridsens mor skulle være blevet omkring 70 år gammel.

Museumsinspektør Anette Kruse fra Roskilde Domkirkemuseum udgav sidste år en bog om Roskilde Domkirkes historie, og hendes undersøgelser tyder på, at det i stedet er Svend Estridsens svigerdatter, som ligger i graven.

Hun hed netop Margrethe og var gift med Svends søn Harald Hen. Hun forærede kirken en lang række gårde i Skåne, og kirken viste sin taknemmelighed ved i mange år at holde messe for hendes sjæl på hendes dødsdag d. 9. maj. Derfor mener Anette Kruse, at der er god grund til at tro, at hun skulle have fortjent at blive begravet i kirken overfor sin svigerfar Svend Estridsen.

Mystik om Harald
Margrethe/Estrids grav er dog ikke den eneste vikingegrav i Roskilde Domkirke, som er omgivet af mystik. I pillen ved siden af hende står graven for Harald Blåtand, men mange historikere tvivler på, at han faktisk er begravet dér.

I følge en gammel tysk kilde, Adam af Bremen, endte Harald Blåtand i kamp med sin søn Svend Tveskæg på Helgenæs i Jylland. Her blev han ramt af en pil, mens han stod og tissede. Derefter skulle den sårede konge være flygtet til sin svigerfar et sted i det nuværende Polen, hvor han døde af sine sår. Hans soldater skulle senere have bragt hans lig til Roskilde for at begrave ham i den kirke, han selv havde bygget.

I dag er graven lukket, men tidligere var der monteret en lille dør. Det er aldrig blevet omtalt, at der skulle have ligget et skelet i graven, og flere historikere hævder, at graven sandsynligvis altid har været tom. Så hvor er Harald Blåtand?

Måske vil ny teknik en dag gøre det muligt at finde skjulte knoglerester i pillen. Måske finder man ham et helt andet sted.

Sandsynligvis finder man dog aldrig med sikkerhed ud af, hvor en af Danmarks mest berømte konger ligger begravet.


Ovenstående artikel blev første gang offentliggjort i Magasinet Viking 2004