Vikingeskib

Vikingemuseet er reddet  


Aros Vikingemarked
Aros Vikingemarked
Midt i det gamle Århus
Vikingemuseet
Vikingemuseet under Nordea Bank i Århus

Vaskedag  d. 2. februar 2008

Med en trussel om lukning hængende over hovedet besluttede et flertal i Århus byråd i sidste uge at støtte renoveringen af Vikingemuseet i Århus med godt en million kroner.

Pengene sikrer, at Moesgård kan foretage en længe planlagt renovering, som kan gøre museet tidsvarende - både formidlingsmæssigt og arkæologisk.

Museumsinspektør Poul Skov, som har det faglige ansvar for museet, har overfor Nyhedsavisen varslet, at pengene blandt andet vil blive brugt til at installere video, lyd og interaktive elementer i formidlingen af vikingetidens Århus.

Museet vil også komme til at afspejle den nyere viden om Århus, som blandt andet viser, at Århus blev grundlagt langt tidligere end hidtil antaget. Århus vides nu i hvert fald at have eksisteret omkring år 770.

Det renoverede museum ventes at være klar til maj, hvor Moesgård Museum er medarrangør af det første store midtby-vikingemarked i Århus.

Moesgård Museum har igennem en årrække søgt penge til renovering af museet - men uden held. Umiddelbart efter nytår varslede, at vikingemuseet risikerede lukning, hvis det ikke lykkedes at finde midler. Den afvarsel tog Århus Kommune op, og efter noget politisk polemik skabtes der enighed om, at give 1.040.000 kroner til renoveringen.

Bispetorvet som ligger umiddelbart udenfor Vikingemuseet skal i den kommende tid ændres fra hidtil at have været parkeringsplads til i fremtiden at være en kulturel vigtig plads byen. Kommunen arbejder netop nu med, hvordan pladsen skal udnyttes. I forbindelse med bevillingen til Vikingemuseet opfordrede forligspartierne til, at man også i forbindelse med renoveringen af Bispetorv overvejer, hvordan man tydeligere kan markere, at Århus er en af verdens ældste vikingebyer.

Læs tidligere artikel om varsling af Vikingemuseets lukning.