Skuldelevskibene
VikingLex - ordforklaringer til vikingebegreber
 Et af de absolut vigtigste danske fund fra vikingetiden er de såkaldte Skuldelevskibe som blev fundet udfor Skuldelev i Roskilde Fjord. Fundet blev udgravet af bl.a. rigsantikvar Olaf Olsen og var så betydningsfuldt, at man byggede et specielt museum til det: Vikingeskibsmuseet i  Roskilde.

Skuldelev-skibene forveksles undertiden med de såkaldte Roskildeskibe, som blev fundet under etableringen af museumsøen ved  Vikingeskibsmuseet. Roskildeskibene er dog endnu ikke udstillet.

Skuldelevskib nr. 1 og 2
Transportskibet Skuldelev 1 i forgrunden. I baggrunden det længste - en dårligst bevarede - krigsskibet Skuldelev 2

Skuldelev-skibene giver et enestående indblik i vikingernes evne til at bygge skibe. De udmærker sig ved at være af vidt forskellig type og endda at være bygget forskellige steder og af forskellige skibsbyggere. Skibene har fået navn efter de numre man gav dem under udgravningen.

Skuldelev 1
Et bredt havgående handelsskib formodentlig af den type, vikingerne kaldte Knarr. Det er et havgående skib af en type som sandsynligvis har kunnet bruges på længere rejser - muligvis endda til Grønland . Vikingeskibsmuseet har rekonstrueret skibet under navnet Ottar. Også i Norge er bygget en rekonstruktion af Skuldelev 1.

Skuldelev 2
Det største af skibene er et 30 meter langt krigsskib, som Vikingskibsmuseet færdiggjorde en kopi af i 2004. Skibet kaldes ofte for "2-4", idet skibet var så langt, man under udgravningerne troede, at der var tale om to forskellige skibe. De fik numrene "2" og "4". Resterne viste sig dog at stamme fra eet eneste langt skib. Dette er grunden til, at der ikke eksisterer et Skuldelev 4 skib. Skuldelev 2 er bygget i år 1042 i Dublin.

En rekonstruktion af skibet blev søsat i sommeren 2004 og bærer navnet Havhingsten fra Glendalough. I 2006 blev Skuldelev 2 medtaget i den såkaldte Kulturkanons sektion for kunsthåndværk og design.

Skuldelev skib 3 og 5
Skuldelev 3 - et af de mest kopierede vikingeskibe i verden

Skuldelev 3
Formentlig det mest kopierede vikingeskib overhovedet. Skibet har formodentlig været benyttet til lettere fragt- og persontransport. Vikingeskibsmuseet har selv søsat rekonstruktionen Roar Ege. Herudover er blandt andet skibene Freja Byrding og Sif Ege inspireret af Skuldelev 3.

Skuldelev 5
Et mindre lille langskib til brug i krig. Også dette skib er blevet flittigt kopieret. Vikingeskibsmuseet har selv bygget rekonstruktionen Helge Ask, men skibet var forlæg for Neessund Vikingskibslaugs skib og endda for et vikingeskib i den spanske by Catoira.

Skuldelev 6
En mindre fiske eller rejsebåd, bygget i Norge ligesom Skuldelev 1.