VikingLex
Begreber omkring vikinger, nordisk historie, mytologi m.v.
 

A
Adam af Bremen

Asgård

Ask

B
Balder
Bayeux tapetet

Bayeux-gruppen Sygruppe under vikingegruppen Lindholm Høje, som i år 2000 påbegyndte arbejdet med at sy en fuldstændig kopi af Bayeux-tapetet. Venter det færdigt omkring år 2012.

Bifrost En bro som skulle føre til de nordiske guders bolig Asgård. Regnbuen skulle angiveligt være en synliggørelse af broen.

Blót Asatroens ceremonier. Parallel til kristendommens gudstjenester. Eks: Vintersolhvervsblót.

Blåmænd Vikingernes betegnelse for negere, som de mødte på togter i Middelhavet.

D
Danelagen
Det nordengelske område, som i en længere periode af vikingetiden regnedes for en del af Danmark, hvorfor dansk lov var gældende.

Danegæld Penge som især den engelske kong Ethelred betalte vikingerne for at stoppe deres hærgen og plyndren. Reelt var der tale om gentagen pengeafpresning for enorme summer. Således måtte Ethelred i år 1009 betale 48.000 pund sølv (ca. 24 tons) til vikingehøvdingen Thorkel den Høje. Pengene blev indsamlet blandt engelske borgere som så slap for at blive udplyndret yderligere.

E
Edda

Ellingåskibet Skib af vikingetype bygget så sent som i 1163. Fundet og hævet nær Frederikshavn i 1968. Udstillet på Bangsbo Museum, Frederikshavn.

Embla Navnet på den første kvinde i den nordiske mytologi. Ligesom manden Ask skabtes hun af et træ. Den nordiske mytologis modstykke til kristendommens Adam og Eva. De blev begge givet liv af asen Odin, mens Vile gav dem forstand og bevægelse.

F
Futhark
Navnet på runerækken, udledt af runerækkens første seks tegn på samme måde, som ordet “Alfabet” er afledt af begyndelsen på den latinske bogstavrække. Runerne var kendt længe før vikingetiden men har forandret sig gennem tiden. I mange hundrede år bestod Futhark’en af 24 tegn, mens den i vikingetiden bestod af 16 tegn.

G
Glima
Særlig art brydning stammende fra vikingetidens Island. Dyrkes stadig på Island og i mindre omfang i det øvrige Skandinavien.

Gode Asatroens parallel til kristendommens præst. Forretter blót, vielser, begravelser og andre ceremonier.

Gorm den Gamle

Gokstad-fundet Meget velbevaret skibsgrav, fundet i Norge i 1880. Omfattede et 24 meter langt krigsskib, tre mindre både samt meget andet udstyr. Udstillet i Oslo sammen med Osebergskibet.

Grubehus Lille halvt nedgravet hus. Er ofte benyttet som værksted eller beboelse for mindre bemidlede og trælle.

Gudehov Bygning eller plads, hvor de nordiske guder dyrkes. Parallel til kirke eller tempel.

Guldhornene

Gydje Præstinde indenfor asatroen. Det kvindelige sidestykke til en gode.

H
Hastings
By på den engelske sydkyst. Skueplads for det berømte slag ved Hastings d. 14. oktober 1066, hvor hertugen af Normandiet Vilhelm Erobreren sejrede og fik mulighed for at underlægge sig England. Slaget ved Hastings betragtes af nogle som slutningen på vikingetiden, og begivenheden er ikke blevet mindre opreklameret af Bayeux-tapetets farvestrålende beskrivelse.

Hedeby I vikingetiden Danmarks vigtigste handelsby. Grundlagt af kong Godfred omkring år 804. For at styrke byens handelsliv ødelagde den danske konge handelsbyen Reric i Mecklenburg og tvang handelsfolkene til at flytte til Hedeby. Byen er senere flyttet vestpå, og kendes i dag som den tyske by Schleswig. Der er dog indrettet museum på byens oprindelige placering.

Hedebyhus Byhus som blandt andet kendes fra Hedeby. I modsætning til langhuse og grubehuse, minder hedebyhuset i størrelse og form ret meget om senere tiders huse.

Hugin Den ene af asen Odins to ravne, som hver dag flyver ud for senere at vende hjem for at fortælle Odin nyt fra verden. Den anden ravn hedder Munin.

I
Ibn Fadlan
, Ahmad Arabisk jurist og diplomat. Skrev omkring år 923 en berømt rejsebeskrivelse, hvor han beretter om sit møde med folk fra nord - ruserne - ved Volga. Beskrivelsen omfatter bl.a. en detaljeret beskrivelse af en stormandsbegravelse af en viking. Hans beretning betragtes almindeligvis som værende blandt de mere troværdige kilder til beskrivelse af vikingernes liv.

Imme Gammel betegnelse for den sønderjyske skov Endrupskov, hvor et af de første rekonstruerede vikingeskibe Imme Gram blev bygget. Betegnelsen blev så populær, at en række andre skibe tog ordet til sig som fornavn. Eks: Imme Skinfaxe.

J
Jomsborg

Jomsvikingerne

Jorvik Vikingernes betegnelse for den engelske by York, som de grundlagde som handelsby.

 

K
Kensingtonstenen
Runesten fundet i 1898 i Minnesota, USA af Olof Öhman, en landmand af svensk oprindelse. På stenen oplyses det, at runerne skulle være ristet i 1362. Selv om talrige eksperter har erklæret den for et falsum, har dens ægthed i nu over 100 år været genstand for heftig diskussion.

Klinkbygning Den måde bordene (brædderne) på ydersiden af et vikingeskib er arrangeret på, så de overlapper hinanden i stedet for, at de blot sidder ved siden af hinanden, som det oftest ses på senere skibstyper. Klinkbygningen bidrager til at gøre skibets konstruktion meget stærk.

Knæsætning Navngivning af et barn indenfor asatroen, parallel til den kristne dåb. Faderen sætter barnet på sit højre knæ og vedkender sig barnet.

Kænugård Vikingernes betegnelse for byen Kiev, i dag hovedstaden i Ukraine.

L
Langhus
Store huse, ofte omkring 30 meter lange, som er typiske for vikingebebyggelser og blandt andet blev brugt til beboelse for bedrestillede. Kendes blandt andet fra ringborgene og stormandsgårde.

L’Anse aux Meadows Det ældst dokumenterede sted som europæere har besøgt i Amerika. Stedet ligger på nordspidsen af New Foundland i Canada, hvor der er gjort en række vikingefund. På stedet er bygget rekonstruktioner af vikingehuse, og det besøges årligt af mange turister.

Ladbyskibet

Lindisfarne Ø på den engelske østkyst. Øens kloster blev i året 793 mål for et blodigt vikingeangreb, som blandt andet er beskrevet i Den Angelsaksiske Krønike. Den berømte begivenhed angives ofte som starten på vikingetiden, selv om det ikke var det første angreb på England.

M
Mankestol
Træstykke som hviler på hestens manke, når den kører med vogn. Der er fundet rigt udsmykkede mankestole i Søllerød på Fyn og ved Mammen syd for Viborg.

Midgård I den nordiske mytologi navnet på det sted, hvor menneskene boede. Odin, Vile og Ve skabte Midgård af Ymers øjenvipper for at værne sig mod jætterne.

Miklagård Vikingernes navn for det daværende Konstantinobel, i dag Istanbul.

Mjølner Navnet på Thors hammer.

Momsvikinger Nyere kælenavn for vikinger som i vore dage tjener penge og lever af deres vikingeliv - og dermed betaler moms. Inspirationen til navnet kommer fra elitesoldaterne jomsvikingerne.

Munin Den ene af asen Odins to ravne, som hver dag flyver ud for senere at vende hjem for at fortælle Odin nyt fra verden. Den anden ravn hedder Hugin.

N
Normandiet
Område i nordvest Frankrig ved Seinens munding. I 911 gav kong Karl den Enfoldige området til vikingehøvdingen Rollo med det håb, at han ville holde andre vikinger væk, og således beskytte indsejlingen til Seinen og dermed Paris. Formålet lykkedes for så vidt, men Normandiet udviklede sig og blev til sidst så stærkt, at Rollos efterkommer, Wilhelm Erobreren, kunne underlægge sig englænderne efter at have besejret dem i det berømte slag ved Hastings i 1066.

Nydambåden 23 meter langt jernalderskib fra ca. 310-320 e.kr. fundet i Nydam Mose i Sønderjylland. Det store skib har krævet en næsten 30 mands besætning, og skibets linier og konstruktion viser tydeligt, at det er en forløber for de vikingeskibe som 300-400 år senere skulle beherske Nordatlanten. Er udstillet på Gottorp Slot i Schleswig.

O
Odin

Oseberg-fundet Overordentligt rig skibsgrav fundet i Norge i 1904. Skibet var et prægtigt pyntet skib med meget elegante linier og regnes af mange for at være Verdens smukkeste vikingeskib. Herudover rummede graven mange imponerende genstande samt to kvindeskeletter. Skibet er udstillet i Oslo sammen med bl.a. Gokstadskibet.

P
Poppo
Munk som angiveligt skulle have overbevist Harald Blåtand om kristendommens fortræffeligheder ved at bære jernbyrd - det vil sige bære glødende jern uden at komme til skade.

R
Ragnarok

Rollo Normannerhøvding som år 911 af kong Karl den Enfoldige fik overdraget det franske landområde som heraf fik navnet Normandiet. Hensigten var sandsynligvis, at Rollo skulle holde andre vikinger væk og dermed give de frankiske områder tiltrængt fred for normannerne. Målet lykkedes tilsyneladende, men senere blev Normandiet så stærkt, at Rollos efterkommer Vilhelm Erobreren i 1066 kunne erobre England.

Roskildeskibene Skibsfund på ni skibe, som dukkede op, da Vikingeskibsmuseet i Roskilde i 1990’erne gravede ud til den såkaldte Museumshavn. Skibene stammer fra forskellige historiske perioder. To af dem er dog vikingeskibe, heraf ét langskib på 36 meter. Må ikke forveksles med Skuldelevskibene.

Rus Arabernes betegnelse for folk fra nord, herunder vikingerne. Ifølge skandinaviske historikere har det senere givet anledning til Ruslands navn. Russiske historikere hælder ofte til, at rækkefølgen var omvendt.

Råsejl Sejl af den type, som vikingeskibene førte. Et stort firkantet sejl hængt op i en bom med masten som centrum. I modsætning til for eksempel det trekantede bermudasejl, som benyttes i moderne sejlsport.

S
Saxo Grammaticus
Dansk historiker. Død ca. år 1220. Skrev den første samlede Danmarkshistorie, hvoraf en betydelig del handler om vikingetiden og skabelsen af kongeriget Danmark. Mange historikere anser hans historier for at være ret upålidelige, men hans værk Gesta Danorum (Danernes Bedrifter) citeres alligevel flittigt.

Selekjole Almindelig kvindedragt i den tidligere del af vikingetiden. Kjolen var nærmest formet som et rør som var hægtet på to seler, som går op over skulderen. Mere velhavende kvinder havde nogle gange kostbare skålformede spænder som fortil hæftede kjolen til selerne.

Sif Frugtbarhedsgudinde i den nordiske mytologi. Thors hustru.

Skuldelevskibene

Skålspænder Runde spænder som kvinder brugte til at holde deres selekjoler oppe med. Spænderne var ofte rigt udsmykkede.

Snorre Sturlasson Islandsk historieskriver, digter, rigmand og politiker (1179-1241). Forfatter til den Yngre Edda.

Svend Estridsen ca. 1020-1074. Dansk konge fra 1047. Svend Tveskægs barnebarn. Begravet i Roskilde Domkirke sandsynligvis sammen med sin svigerdatter, som hed Margrethe men kaldtes Estrid ligesom hans mor.

Særimner Grisen i den nordiske mytologis Valhal. Grisen slagtes hver dag men er næste dag hel igen og klar til at blive slagtet.

T
Thor

Thrudvang Thors bolig i den nordiske gudeverden.

Tissøringen Guldring på 1,8 kg fundet i 1977 nær Tissø på Sjælland. Det største danske guldfund siden fundet af guldhornene. Ligesom guldhornene blev også Tissøringen stjålet, men Moesgård Museum købte i 1994 ringen tilbage fra tyvene for 175.000 kr. I dag er ringen udstillet på Nationalmuseet. Ved Tissø (Tyrs Sø) lå en stormandsgård, hvor der er fundet talrige smykker og andre effekter.

Trelleborg Ringborg nær Slagelse. En af Danmarks tre ringborge, bygget i Harald Blåtands regeringstid. Trelleborg er også navnet på en anden ringborg, hvoraf der er fundet rester i Sydsverige i byen af samme navn.

U
Udgård
Navnet på jætternes bolig i den nordiske mytologi. Stedet ledes af jætten Udgårdsloke.

V
Valhal

Vesterlid Vikingernes betegnelse for verdenen vest for deres egen, d.v.s. England, Frankrig, Irland m.v.

Vinland Vikingernes betegnelse for Amerika.

Væringegarden Livgarde af nordboere for de byzantinske kejsere i Konstantinobel (i dag Istanbul) i 900-1000 tallet. I følge Saxo var væringernes ledende officerer “Dana Vox”, det vil sige dansktalende. Væringer har også senere været betegnelsen for lejesoldater, bl.a. i England. I Rusland benyttedes betegnelsen varjagi for handlende nordboere.

Vølvens Spådom Et af de berømteste Edda-digte. Digtet beskriver verdens skabelse og endeligt. En vølv er en spåkvinde.

Y
Yggdrasil
Livets træ (asketræ) i den nordiske mytologi.

Ø
Østerlid
Vikingernes betegnelse for den verden som lå øst for deres egen, d.v.s. Rusland, Arabien m.v.e