Vikingeskib

Magasinet
VIKING
 
Forsiden
Artikler
Annoncører
 
Erantis
 
 
 
Magasinet Viking
Erantis.dk
Gl. Århusvej 1a, Anbæk
8450 Hammel
tlf. 86 12 77 66

Redaktør:
Michael Borgen (ansv.)


Friggsdag d. 5. maj 2006
Magasinet Viking bliver gratis-avis

I vikingetiden måtte rune-ristere overalt i Norden erkende, at tiden var ved at løbe fra deres erhverv. Papiret vandt frem som det førende kommunikations-medie, og stenhuggere var der i fremtiden kun brug for indenfor kunst- og begravelsesbranchen.

I dag - tusind år senere - står vi i en lignende situation. Papir-avisen er stadig i brug, men stadigt færre betaler for den. De elektroniske medier trænger sig på og vil vinde til sidst.

Et magasin med vikingekultur som tema bør være først til at lære af historien, og derfor går magasinet Viking nu den elektroniske vej.
Magasinet Viking vil i fremtiden udkomme på:

www.vikingmagasin.dk

Udover internetsiderne er det målet at udgive særnumre af magasinet i A4-format, som kan hentes i form af pdf-filer fra magasinets hjemmeside. Tema-numrene kan være særlige sommertillæg, kalendere eller oversigter over skibe, attraktioner og lignende.

Det første prøvenummer kan hentes her

Særnumrene i pdf-format vil blive stillet gratis til rådighed for brugerne.
Museer, vikingegrupper, skoler og andre, som ønsker at distribuere dem kan frit hente dem og trykke dem i det antal de måtte ønske. Ønsker man at tage penge for bladene for at dække udgifter til kopiering, er det også lovligt.

Årsagen til ændringen er erfaringen fra de sidste to års udgivelse.
Bladet udkom i 2004 og 2005 på dansk og i 2004 på engelsk. Det blev solgt i Danmark samt lidt i Sverige, Norge og Tyskland.

Selv om bladet er blevet godt modtaget af mange læsere, har de ikke været nok til at dække udgifterne ved tryk, distribution m.v.

Muligheden for at etablere et abonnementsblad er også undersøgt. Over hundrede har meldt sig som interesserede, men det er ikke realistisk at få dækket de nødvendige udgifter. Derfor går magasinet Viking nu på nettet.

Jeg beder om lidt tålmodighed, da bladet naturligvis produceres ved siden af opgaver, som bedre egner sig til at skaffe mad på bordet til redaktøren og hans familie, men målet er sat, og jeg håber, det bliver til glæde for alle.

Michael Borgen
Redaktør
Michael borgen

Venlig hilsen