Vikingeskib

Moesgård strammer op  


Bent Dahlin fra Aros Nord har været på Moesgård siden starten i 1977, men i år overvejer han helt at blive væk.

Onsdag d. 28. juni 2006
Museet kalder det udvikling, mens mange vikinger føler det som manglende respekt
Verdens ældste vikingemarked - Moesgård Vikingetræf - har næsten tradition for problemer med kommunikationen i forhold til de deltagende vikinger. I 2003 valgte samtlige krigere at blive væk og tage til Bork i stedet, og i år bliver flere handlende væk - mens andre blot udtrykker deres utilfredshed.

Baggrunden er, at flere handlende og håndværkere har oplevet, at kun dele af deres gruppe blev inviteret - eller at der ikke var plads til deres aktiviteter. Blandt de mest utilfredse er vikingegruppen Aros Nord, Sildemesteren og øksekasteren Alex Mathislund, men murren i krogene høres blandt adskillige andre.

Sildemesteren har besluttet helt at opgive Moesgård for fremtiden, mens Aros Nord stadig overvejer deres deltagelse.


Hygge ved Sildemesterens bål under vikingetræffet i 2005. Gruppen er blevet skåret ned til det halve og har derfor besluttet at blive væk i fremtiden.

Aros Nord har deltaget på Moesgård siden markedets start for 29 år siden med saltsydning, røgning og smedning. Gruppen omfatter 11 medlemmer, men i år har kun gruppens to "kendisser" ægteparret Bodil Johanson og Bent Dahlin fået lov at deltage. Gruppens øvrige ni medlemmer må blive hjemme. Flere af medlemmerne har arrangeret ferie og sagt fra til andre arrangementer for at kunne deltage på Moesgård Vikingetræf.

Bent Dahlin kritiserer især den sene information.

- Hvis de havde sagt det allerede i efteråret, kunne vi have planlagt det, men det er helt urimeligt at komme med det her lige før sommeren, siger han.

Samtidig undrer Dahlin sig over, at være skåret så kraftigt ned, at det især er håndværket, det går ud over.

- Konen og jeg kan ikke selv klare alle opgaverne, og jeg har brug for nogen til at trække bælgen, hvis jeg skal smede. Når vi bliver skåret så langt ned, så er det formidlingen og håndværket det går ud over. Det kræver jo ikke så mange folk blot at handle, siger han.

Tilsvarende meldinger kommer fra en række vikinger - også blandt dem, som ikke er blevet afvist. Især giver mange udtryk for, at de føler manglende respekt overfor de viknger, som i mange år har brugt deres fritid på at bygge Moesgård Vikingetræf op, og hvor det ofte var vikingerne, som arbejdede for større autensitet, mens museets folk stillede op i gummistøvler og plastikpressinger.

Autensiteten er dog netop blandt årsagerne til, at Moesgård har strammet op i år. Markedets nyvalgte koordinator Peter Hambro Mikkelsen siger, at han er fast besluttet på at udvikle markedet.

- Jeg vil gøre markedet meget bedre, og det skal ske ved at sætte mere fokus på håndværk og formidling, siger Peter Hambro Mikkelsen.

Han vedkender, at nogle kan føle sig ekstra hårdt ramt, men han understreger samtidig, at ændringerne har været varslet igennem flere år. Blandt andet at vikingerne nu skal tilmelde sig personligt og ikke som en gruppe. Hambro Mikkelsen siger, at de grupper, som er blevet begrænset især er dem, som ikke har villet tilmelde sig enkeltvis. De har modtaget besked om at tilmelde sig igen, og er dermed kommet bagerst i køen.

- Vi skal simpelthen vide, hvem og hvor mange der kommer til træffet, siger han og begrunder det blandt andet i skærpede sikkerhedskrav fra brandvæsenets side.

I år bliver pladsen også begrænset af, at over 30 arkæologi-studerende fra universitetet vil foretage en stærkt forøget formidling på markedet. Det har blandt andet betydet, at det spektakulære øksekast - arrangeret af Alex Mathislund - er blevet aflyst.

Både blandt vikinger og blandt museets ansatte bekræftes det, at et af de store problemer er kommunikationen mellem museet og vikingegrupperne. Peter Hambro Mikkelsen tiltrådte i april som den femte træf-leder på fem år, og de mange chef-skift har givetvis været et problem for markedet. Tilsvarende har de handlende og håndværkerne ikke formået at organisere sig, så deres talsmand overfor museet Lars Bibby kunne få et klart mandat i styregruppen, hvilket har gjort det vanskeligere at lave aftaler som bandt alle.

Peter Hambro Mikkelsen siger, at han - når årets træf er slut - vil indkalde til et evalueringsmøde for at få færre misforståelser i fremtiden.

- Men det betyder ikke, at processen stopper her. Vi vil udvikle markedet også i de kommende år, understreger han.

Han varsler, at de ændringer som i år har skabt røre blandt de handlende næste år kan blive et diskussions-emne blandt hestefolk og krigere istedet - men håber at klare problemerne tidligere, end det er sket i år.