Vikingeskib

Forn Siðrs sten afsløret  

Forn Sidrs ny Jellingsten
Stenen er udført af stenkunstneren Filip Møller, som bl.a. er kendt som arrangør af den mytologiske kunstudstilling Nordlys.
Foto: Ivan "Ivanowich" Schultz

Soldag d. 19. november 2006

Efter megen presseskriveri og lokal debat lykkedes det i går Asatrosamfundet Forn Siðr at rejse en ny Jellingesten som markering af samfundets ni års jubilæum.

Tallet ni betragtes indenfor asatro som et magisk tal, og for Forn Siðr er ni-året derfor mere naturligt at markere end for eksempel ti-års jubilæet.

Omkring hundrede mennesker var mødt op til en festlig afsløring af stenen, som har fået plads på Fårupvej 38 - halvanden kilometer fra Jelling på vejen mod Fårup Sø. Efter den meget diskussion i kommunen, om tilladelse til at stille stenen op, valgte Forn Siðr at tage imod et privat tilbud fra Jan Larsen og Sanne Kutscher. Stenen er stillet op på deres grund og der er fri adgang for alle, som ønsker at se den. Dog må der ikke holdes arrangementer og bruges ild på stedet - blandt andet på grund af den nærliggende fredsskov.

Forn Sidrs nye Jellingesten
Foto: Ivan "Ivanowich" Schultz

Sanne Kutscher siger til magasinet Viking, at ægteparret syntes, at deres grund var et naturligt sted for stenen, blandt andet fordi der i nærheden er flere gravhøje, heraf én fra yngre jernalder. Ægteparret har ingen religiøs tilknytning til stenen. De er begge medlemmer af Folkekirken.

Ønsker man at bese stenen, får man den bedste oplevelse ved at køre til Fårup Sø og parkere på den offentlige parkeringsplads dér. Herefter kan man gå op igennem skoven i retning mod Jelling. Her vil man i skovkanten - efter cirka 500 meter - møde stenen. Har man travlt kan den dog også beses ud ad bilvinduet direkte fra Fårupvej.